Преди да започнете

  • Прочетете внимателно указанието.
  • Осигурете си часовник или друг уред за измерване на времето.
  • Проверете срок за годност на кутийката.
  • Не използвайте теста, ако срокът е изтекъл.
  • Употребен тест не може да се използва повторно.
Тест касети Presto
Switch to English Language